Изложба представя живота на древния град Аполония Понтийска