Жители на село Студена излизат на протест срещу преминаващи камиони