Помагат ли германските фондации на българската християндемокрация?