НИТО КНИГА ЗА ГОДИНА: Българите са сред най-нечетящите в Европейския съюз