Експерти: Минималната работна заплата да се определя по икономически дейности