Проф. Момеков: Мерките на този етап не трябва да се разхлабват