ДИПЛОМАЦИЯ: България застава начело на Берлинския процес