Дилов: Управлението беше уникален експеримент, който нашите партньори не издържаха