БЮДЖЕТ 2021: Продължава гласуването на финансовата рамка