Първите страници на пресата и настроенията в Лондон