130 сензори за измерване на въздуха работят в училища и детска градина в Русе