Българските лекари, задържани в Босилеград, вече се прибраха