ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО: Stem-център в училище в Самоков