Семейство американци взе 528 милиона долара от лотарията