Симеон Дянков: През декември вече ще имаме кабинет