Безплатно саниране и за блоковете с несъгласни съседи