Златински: Румънското първенство превъзхожда българското