С какво „Космос“ на Гомбрович докосва българските читатели?