Няма опасност от преливане на язовира до село Винарско