Болничните асоциации: Нужна е рязка и бърза промяна на средствата за здравеопазване