Симидчиев: Участващите в изборния процес трябва да бъдат ваксинирани приоритетно