Радев: БСП следва да изпълни мандата в съответствие с Конституцията