Продължава тестването на учителите в цялата страна