Румен Дунев: Линейният контрол на пътя е много добра мярка