Симеон Дянков: Докладът на ЕК за приема ни в еврозоната ще е негативен