До 40% от населението у нас са здрави носители на менингококова инфекция