СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА: За разделението в парламента, скандалите и тежките думи