Ще останат ли без лечение пациенти с хронични заболявания?