Ген. Кирчо Киров министър Ненчев вече са клиенти на съда