Заседанието на парламента пропадна заради липса на кворум