СДЕЛКА ИЛИ НЕ: Договорката за самолетите F 16 - под въпрос