Защо педиатри искат родителите сами да могат да извиняват отсъствия при леки симптоми