„Зелена граница” – история за бежанци, въвлечени в политически машинации