Милена Стефанова: Няма процедура, по която избраният Общински съвет да си подаде оставката