Периодът на временна закрила за бежанците у нас се удължава с още година