20 години от разрушаването на мавзолея на Георги Димитров