Бизнес климатът у нас се подобрява в началото на 2024 г.