Икономист: Няма да свършат стоките по магазините, няма да има и хиперинфлация