Всички ученици от София-град и от общини в пет области - на онлайн обучение