МИНАВАНЕ ОТ ЛЕВОВЕ В ЕВРО: Цените по рафтовете и на касовата бележка - в двете валути