Изключително ниски резултати на изпитите на седмокласниците