Камерън: Страните от ЕС може да се поучат от България