90% спад в посещаемостта на заведенията, 80% - в оборота на търговските обекти