Държавата вади \"Джи Пи Груп\" от всички проекти с евро и държавни пари?