Какъв ще бъде ефектът върху пазара след продажбата на ЧЕЗ?