Депутатите обсъждат създаване на Временна комисия за изчезналата пътна карта