Григорова: Всяка мярка, която цели намаляване на натоварването на домакинствата, е полезна