Продължава регистрацията на партиите за изборите през ноември