Отново Вандерсон и резултатът в Разград вече е класически