Момичето от локума - горчиви спомени от сладкия живот - Рево